Jak przechowywać puszki?

Jak przechowywać puszki by ich trwałość była jak najdłuższa?

Istnieje wiele możliwości przechowywania konserw które znacznie wydłużają ich okres ważności.

Do podstawowych kryteriów, które należy spełnić być znacząco wydłużyć termin ważności konserwy należą:

  • Utrzymanie stałej niskiej temperatury(optymalna pomiędzy 1ºC a 10ºC) Maksymalna 18ºC.Należy unikać wahań temperatury.
  • Przechowywanie konserw z dala o źródeł wilgoci.
  • Przechowywanie z dala o światła słonecznego.
  • Okresowe smarowanie zgrzewów puszki olejem bezwodnym.