Formularz odstąpienia od umowy

SKLEP Z KONSERWAMI

Do pobrania tutaj: https://wekprepersa.pl/wp-content/uploads/2021/01/FORMULARZ-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY.pdf

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Marlej Sp. z o.o.

Gózd 127

26-140 Łączna

Adres e-mail: wekprepersa@gmail.com

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

…………………………………

Data wypełnienia formularza: …………………………………